TAJEMNICA ZWIĘKSZANIA MASY MIĘŚNIOWEJ cz.2

TAJEMNICA ZWIĘKSZANIA MASY MIĘŚNIOWEJ cz.2

SPOSOBY NA ZMIANĘ BODŹCÓW TRENINGOWYCH

METODA WYDŁUŻANIA FAZY EKSCENTRYCZNEJ ĆWICZENIA (OPUSZCZANIE CIĘŻARU)

Fazę koncentryczną wykonujemy w tempie normalnym, natomiast fazę ekscentryczną w tempie spowalnionym do 3-4 sekund.

METODA REDUKCJI CIĘŻARU

Celem tej metody jest zaangażowanie w ćwiczenie wszystkich rodzajów włókien mięśniowych oraz mocne napompowanie mięśni krwią. W najcięższej serii danego ćwiczenia stosujemy ciężar równy 90% naszego ciężaru maksymalnego i robimy nim maksymalną liczbę powtórzeń. Następnie szybko redukujemy ten ciężar o okoto 50% i, tak jak poprzednio, wykonujemy nim maksymalna liczbę powtórzeń.

METODA WYMUSZONYCH PRZERW WEWNĄTRZ SERII

Po dojściu w danej serii do momentu wyczerpania mięśniowego (brak sity na samodzielne wykonanie kolejnego powtórzenia) zatrzymujemy ruch i, nie odkładając ciężaru, odpoczywamy przez 5-10 sekund. Po upływie tego czasu robimy kolejne kilka powtórzeń. Następnie odpoczywamy przez 15-20 sekund i ponownie robimy kilka powtórzeń. Na tym można zakończyć taką wydłużoną serię, można też, jeżeli jest to możliwe, odpocząć przez 25-30 sekund i ostatnim zrywem siły zrobić 1 lub 2 powtórzenia.

METODA POWTÓRZEŃ OSZUKANYCH

Oszukiwanie należy rozumieć jako sposób na zwiększenie pracy trenowanych mięśni. Metodę tę należy stosować wyłącznie w celu wykonania jeszcze kilku powtórzeń w sytuacji, gdy nie jest możliwe zrobienie w sposób prawidłowy nawet 1 powtórzenia. Ruch oszukany polega na mocnym i krótko trwającym włączeniu się do pracy innych mięśni, które pomogą przeprowadzić ciężar przez najtrudniejszy odcinek drogi w górę. W wypadku unoszenia przedramion ze sztangą (ćwiczenie na bicepsy) ruch taki polega na mocnym bujnięciu tułowiem w tył.

Rozpad białka a liczba powtórzeń

Ciężkie serie z małą liczbą powtórzeń powodują największy rozpad białka, ale jego ilość jest ograniczona niewielką liczbą powtórzeń. Powszechnie stosowana metoda 8-12 powtórzeń, wywołuje mniejszą degradację białka, ale ze względu na większą liczbę powtórzeń, daje większą objętość pracy treningowej i silniejszy stres metaboliczny. Efekt jest taki, że całkowita ilość białka ulegającego rozpadowi jest dość duża. Stąd dla procesu rozwoju mięśni takie serie mają o wiele większą wartość niż serie z mała liczbą powtórzeń

Spis Treści

Tajemnica zwiększania masy mięśniowej cz.1

Tajemnica zwiększania masy mięśniowej cz.2

Tajemnica zwiększania masy mięśniowej cz.3

Tajemnica zwiększania masy mięśniowej cz.4

Komentarze Facebook

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Komentarze Facebook